Satacak bir ürün ya da sunduğunuz bir hizmet mi var?

Bir ilan, reklam ya da iş teklifi oluştur ve hemen yayınla.
Hemen Ücretsiz İlan Ver

Reklam, pazarlama ağı içinde belki de, en geniş yere sahiptir. Ürünün doğumundan pazara sürülmesine kadar olan süreçte önemli rol oynar. Ürüne aşinalık kazandırılması, tanıtılması ve kullandırılması amaçlarını güder. Ancak, ürün odaklı olması şart değildir. Reklam, pazarlamanın dört bileşeninden biri olan tutundurmanın içinde yer alır. Pazarlamanın diğer bileşenleri ürün, fiyatlandırma ve dağıtımdır. Ayrıca, insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek; bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne, hizmete veya kuruluşa çekmektir.

//